CONTACTI PER FER-SE SOCI


Si voleu fer-se socis de la Coordinadora de Trabucaires de Catalunya, haureu de pagar una quota d'entrada de 300 euros i una quota anual de 60 €uros , els quals fareu efectius un cop tingueu resposta de confirmació de la nostra entitat. Decidirem la forma de fer el pagament com millor vagi ambdues entitats.

Tanmateix per fer-vos socis haureu d’acceptar els estatuts d’associats de la Coordinadora, per definir així el bon funcionament de la mateixa.
La nostra Entitat accepta els estatuts d'associats de la Coordinadora, els qual ha llegit des de aquest web, així com el compromís de fer el pagament anual segons tarifa vigent.


* Camps obligatoris
Coordinadora de Trabucaires de Catalunya
C/ Arquímedes 30; 08030 Barcelona
TF 607 317 373
www.trabucaires.cat
Coordinadora@trabucaires.cat