Pedrenyalers i Trabucaires de Ripoll
 
Població RIPOLL
Adreça 17500 Ripoll
Persona Contacte, telefons Jordi
687438384
Web  
e-mail pedrenyalersitrabucairesripoll@gmail.com
any formació 2013
escut de Ripoll ripoll

 

Coordinadora de Trabucaires de Catalunya
C/ Arquímedes 30; 08030 Barcelona
TF 607 317 373
www.trabucaires.cat
Coordinadora@trabucaires.cat