TRABUCAIRES DE LLINARS DEL VALLES
Població LLINARS DEL VALLES
Adreça Jacint Verdaguer,45 2º    08450 LLINARS DEL VALLES
Persona de contacte, telèfons  Rosendo Codina  93 841 01 03 / 651 194 157
Frederic Mora          93 841 39 75
Web http://trabucairesllinars.es.tl
e-mail Trabucairesllinars@hotmail.com
Any de formació 1990
 
Coordinadora de Trabucaires de Catalunya
C/ Arquímedes 30; 08030 Barcelona
TF 607 317 373
www.trabucaires.cat
Coordinadora@trabucaires.cat